Koen Jurgens

Als ik mensen vraag de ontwikkelingsmogelijkheden helder te maken, dan zie ik veel energie en creativiteit ontstaan. Dat zijn kansen, die erom vragen getoetst te worden in de praktijk.

Door die mogelijkheden te betrekken en de mensen daaraan te verbinden, komt er iets moois van de grond. Dat is mijn ervaring én die zet ik graag voor jouw of je bedrijf in.

Uitgangspunt is voor mij het principe van de 3 B’s: Bestuur – Bedrijfsvoering – Betrokkenheid.

Als bedrijfseconoom begrijp ik de cijfers achter de werkelijkheid. In de rol van bestuur geeft dat mij het overzicht om de juiste gang te geven aan de bedrijfsvoering. Voor mij voorop staat een goed ontwikkeld gevoel voor groeipotentie binnen de organisatie. Om van daaruit de gewenste betrokkenheid te creëren.

Resultaat: een sterke basis voor een gezond bedrijf.